Declaració d’accessibilitat

CABA Sostenibilitat SL s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web caba.cat:

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

 

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. [9.1.4.11 Contrast no textual]

Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament [2.5.3 Etiqueta al nom] i [4.1.2 Nom funció i valor]

Els cercadors busquen automàticament sense necessitat d’ordenar cap acció per part de l’usuari [3.2.2 En rebre entrades]

Podrien existir alguns textos en un altre idioma no etiquetats correctament [3.1.2 Idioma de les parts]

Podrien existir errors de codi puntuals dedició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

 • Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

 

PREPARACIÓ DE LA SEGÜENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 10 de juny de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el juliol del 2023.

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Podeu presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:

Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4

Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

 

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
 • Per modificar la mida de tot a la pàgina:
  • Ctrl + + per augmentar-ho
  • Ctrl + – per disminuir-ho
  • Ctrl + 0 restaura la mida original del text
  • Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a l’espanyol a Com canviar la mida del text o colors?