Europe Studio
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Study Latin
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Despite the youth of Caba, our project collects the accumulated experience over the years by every member of our team.
Consultoria Energètica:
• Auditoria energètica
 
Estudi d’implantació de millores en eficičncia energčtica a la colňnia industrial de l’Ametlla de Merola
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona.
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Auditoria energčtica de l’empresa NAD, S.A.
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Projecte per a la millora de l’eficičncia energčtica de diversos equipaments públics, educatius, esportius i de serveis (FEOSL)