Europe Studio
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Study Latin
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Despite the youth of Caba, our project collects the accumulated experience over the years by every member of our team.
Enginyeria:
• Residencial públic
 
Projecte executiu per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 108 habitatges i 126 places d’aparcament i 4 locals: Can Gambús 2
Projecte executiu per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 37 habitatges i 40 places d’aparcament
Projecte executiu per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 147 habitatges i 195 places d’aparcament: La Serra 5 i 6
Redacció del projecte executiu de les instal·lacions de captació d’energia solar tèrmica i confecció del Pla de Seguretat i Salut, del conjunt de 119 habitatges: La Colina