Estudi Europa
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Estudi Amèrica Llatina
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Malgrat la joventut de Caba, el projecte recull l'experiència acumulada al llarg dels anys per cadascun dels membres del nostre equip.
Consulteria Energètica:
• Lidercalener
 
Projecte per al càlcul de la demanda i la certificació energètica de dos edificis d’un total de 70 habitatges per a estudiants
Projecte per al càlcul de la demanda i la certificació energètica del complex d’habitatges, biblioteca i centre de serveis, Alexandra
Projecte per al càlcul de la demanda i certificació energètica de l’Edifici Sant Josep al Santuari de la Mare de Déu de Núria
Projecte per al càlcul de la demanda i la certificació energètica de 69 habitatges, Can Llong 4