Estudi Europa
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Estudi Amèrica Llatina
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Malgrat la joventut de Caba, el projecte recull l'experiència acumulada al llarg dels anys per cadascun dels membres del nostre equip.
Consultoria Energètica:
• Auditoria energètica
 
Estudi d’implantació de millores en eficičncia energčtica a la colňnia industrial de l’Ametlla de Merola
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona.
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Auditoria energčtica de l’empresa NAD, S.A.
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) de la Diputació de Barcelona
Projecte per a la millora de l’eficičncia energčtica de diversos equipaments públics, educatius, esportius i de serveis (FEOSL)