Estudi Europa
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Estudi Amèrica Llatina
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Malgrat la joventut de Caba, el projecte recull l'experiència acumulada al llarg dels anys per cadascun dels membres del nostre equip.
Enginyeria:
• Residencial privat
 
Projecte per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 67 habitatges per a estudiants al Campus Universitari de Manresa
Projecte per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 70 habitatges per a estudiants al Campus Montilivi II de Girona (UdG)
Projecte per a les instal·lacions, legalitzacions i llicència ambiental d’un edifici de 57 habitatges per a estudiants a l’ETSAV