Estudi Europa
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Estudi Amèrica Llatina
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Malgrat la joventut de Caba, el projecte recull l'experiència acumulada al llarg dels anys per cadascun dels membres del nostre equip.
Enginyeria:
• Industrial serveis
 
Projecte executiu de les instal·lacions pels hangars de l’aeroport militar de l’armada de l’exèrcit marroquí
Projecte executiu de les instal·lacions per a Centre Formatiu a la Planta de Producció de Renault