Estudi Europa
C. Borriana, 8
08201 Sabadell (Barcelona)
T. (+34) 937 254 277

www.caba.cat // caba@caba.cat
Estudi Amèrica Llatina
C. Mauricio Ravel, 196
15037 San Borja (LIMA)
T. (+51) (01) 624 9182
www.caba.pe // caba@caba.pe
Malgrat la joventut de Caba, el projecte recull l'experiència acumulada al llarg dels anys per cadascun dels membres del nostre equip.
Enginyeria:
• Equipaments educatius
 
Projectes per a la instal·lació elčctrica dedicada (Projecte HEURA)
Projecte executiu per a les instal·lacions de l’ampliació del CEIP Garcia Lorca (2 línies)
Projecte per a les instal·lacions i llicčncia ambiental del CEIP Catalunya
Projecte executiu per a les instal·lacions i llicčncia ambiental de la reforma del CEIP el Temple
Projecte executiu per a les instal·lacions i llicčncia ambiental del CEIP Dr Fleming